logo

Hướng dẫn từng bước cài đặt ABCProxy trong giao diện Undetectable

Hướng dẫn từng bước cài đặt ABCProxy trong giao diện Undetectable

Khám phá cách sử dụng ABCProxy trong giao diện trình duyệt Undetectable. Theo dõi hướng dẫn đơn giản của chúng tôi để nâng cao sự riêng tư và bảo mật trực tuyến một cách dễ dàng

Chúng tôi rất hào hứng thông báo về việc tích hợp với đối tác mới của chúng tôi, ABCProxy. Tạo proxy từ một pool hàng triệu proxy trong 190+ vùng địa lý mà không cần rời khỏi Undetectable.

Hướng dẫn từng bước sử dụng ABCProxy trong Undetectable:

Để bắt đầu tạo proxy trực tiếp từ chương trình, đầu tiên thêm địa chỉ IP của bạn vào "danh sách trắng" trên trang web của đối tác.

  1. Mở chương trình và vào trình quản lý proxy trong Undetectable.
  1. Trong cửa sổ quản lý proxy, nhấp vào biểu tượng "hòm tài liệu".
  1. Trong cửa sổ pop-up của đại lý đối tác, chọn ABCProxy.
  1. Sau đó chọn số lượng, quốc gia hoặc khu vực và loại proxy.
  1. Nhấp vào nút "tạo".
  1. Khi các proxy được tạo ra, thêm chúng vào trình quản lý proxy bằng cách nhấp vào nút "THÊM PROXY".

Đây, các proxies đã được thêm vào!