logo

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào ngoại trừ những thông tin cần thiết cho việc đăng ký, xác thực và sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách thoải mái.

Bằng cách đăng ký trên trang web undetectable.io (sau đây gọi là “Trang web”), bạn đồng ý với Chính sách bảo mật được mô tả dưới đây.

Thu thập và lưu trữ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau:

  • Thông tin được cung cấp khi đăng ký và cập nhật thông tin cá nhân trong tài khoản cá nhân của bạn.
  • Thông tin được bạn cung cấp trong các tin nhắn bất kỳ, bao gồm yêu cầu hỗ trợ, báo cáo sự cố và các yêu cầu khác. Chúng tôi có quyền theo dõi các tin nhắn này.
  • Thông tin về các giao dịch thanh toán trên Trang web.
  • Thông tin về cấu hình máy tính của bạn, bao gồm các thuộc tính và cài đặt phần mềm và mạng.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Internet của bạn thông qua cookie. Cookie giúp chúng tôi cải thiện Trang web và làm cho trải nghiệm của bạn trở nên dễ chịu hơn. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định bạn là thành viên đã đăng ký trên Trang web và lưu trữ các thông tin khác về tài khoản của bạn để tránh việc nhập lại thông tin này.

Bạn có quyền từ chối lưu trữ cookie bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trong cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, bạn có thể mất một phần khả năng sử dụng một số phần của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sử dụng cookie nếu bạn không tắt chúng trong trình duyệt của mình.

Sử dụng thông tin đã thu thập

Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin chúng tôi lưu trữ về bạn như sau:

  • Để cung cấp quyền truy cập vào Trang web.
  • Để cải thiện dịch vụ của Trang web.
  • Để xác định bạn trong số các thành viên khác trên Trang web của chúng tôi trong các vấn đề công khai (ví dụ: xếp hạng, bảng xếp hạng giải đấu, v.v.).
  • Để chọn quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.
  • Để gửi thông báo về các thay đổi và cập nhật của Trang web và gửi thông tin khác liên quan trực tiếp đến Trang web cho bạn.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có quy định pháp luật. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc yêu cầu nào của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Truy cập thông tin

Bạn có quyền và khả năng thay đổi thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể làm điều này trong phạm vi cho phép của Trang web thông qua tài khoản cá nhân của mình.

Thay đổi trong Chính sách bảo mật

Mọi thay đổi có thể xảy ra trong quy định và điều kiện lưu trữ thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng chung của chúng tôi. Bạn luôn có thể xem phiên bản mới nhất của các quy định này trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy định này, bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi qua email: support@undetectable.io