logo

Tải về

Trình duyệt Undetectable hoạt động trên hệ điều hành 64 bit Windows 10 trở lên và macOS (bắt đầu từ Big Sur).

image

FAQ

Nếu chương trình cài đặt không khởi động

Trong thư mục mà Undetectable được cài đặt, nhấp chuột phải vào tập tin "Undetectable.exe". Chọn "Thuộc tính". Trong các thuộc tính tập tin, chuyển sang tab "Tổng quát" và chọn tùy chọn "Bỏ chặn", sau đó nhấp vào "OK". Khởi động lại chương trình.

image

Nếu phần mềm không khởi động trên Windows

Bằng cách nhấn vào nút "Thêm", một nút bổ sung sẽ xuất hiện trong cửa sổ, cho phép bạn vẫn có thể khởi chạy trình cài đặt.

image

Nếu phần mềm không khởi chạy trên MacOS.

Hãy đi đến "Tùy chọn Hệ thống". Sau đó điều hướng đến phần "Bảo mật & Riêng tư". Nhấn vào nút "Mở" ở tab "Chung" để mở hoặc cài đặt ứng dụng. Một cảnh báo sẽ xuất hiện. Nhấp vào "Mở". Ứng dụng sẽ được lưu trữ như một ngoại lệ trong cài đặt bảo mật và bạn có thể mở nó bằng cách nhấp đúp, giống như bất kỳ ứng dụng được ủy quyền nào khác.

image