logo

Trình tạo trang web phổ biến

Trình tạo trang web phổ biến là một dịch vụ con của trình duyệt Undetectable của AntiDetect, cho phép tạo ra danh sách các trang web phổ biến ngẫu nhiên theo địa lý được chọn. Danh sách được tạo ra có thể được sử dụng để làm nóng các hồ sơ trình duyệt (thu thập tệp cookie) thông qua các kịch bản hoặc trong các chương trình robot cookie.

Tạo danh sách trang web

Trong trình duyệt Undetectable, trình tạo trang web phổ biến đã được tích hợp sẵn trong robot cookie, vì vậy bạn chỉ cần chọn địa lý quan tâm và các hồ sơ mà bạn muốn thu thập tệp cookie cho.

top websites generator

Robot sẽ tuần tự chạy các hồ sơ trong chế độ headless và mở các trang web từ danh sách đã chọn.

cookies bot

Tải xuống trình duyệt Undetectable để sử dụng tính năng này.

laptop
download-icon

Tải xuống

Trình duyệt Undetectable chạy trên hệ điều hành 64-bit Windows 10 trở lên và macOS (từ Catalina 10.15 trở lên)

Tải xuống ngay