logo

Tạo hồ sơ hàng loạt với các cấu hình khác nhau: Hướng dẫn chi tiết

Tạo hồ sơ hàng loạt với các cấu hình khác nhau: Hướng dẫn chi tiết

Trong trường hợp bạn cần tạo nhiều hồ sơ với các cấu hình khác nhau, bạn có thể sử dụng chức năng "Tạo hàng loạt":

  1. Điền thông tin: ID bắt đầu, Hệ điều hành, Trình duyệt, chọn các cấu hình cần thiết, thẻ để nhóm sau này, màn hình, proxy, ngôn ngữ và số lượng.

Để tạo hồ sơ một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất, chúng tôi đã thêm một số tính năng bổ sung giúp đơn giản hóa công việc và tiết kiệm thời gian của bạn:

  • Mặt nạ, nơi bạn có thể chọn các tham số trong tên sẽ xuất hiện trong mỗi hồ sơ được tạo:
Image
  • Có thể chọn nhiều cấu hình cùng một lúc:
Image
  • Chúng tôi cũng đang phát triển chức năng tải lên tùy chỉnh các hồ sơ của bạn, nơi bạn có thể thay đổi các tham số của chúng;
  1. Tiếp theo, nhấp vào nút Tạo - bạn có thể kiểm tra xem đã điền đầy đủ thông tin chưa.
Image

Có thể hiển thị / ẩn thông tin chi tiết của từng hồ sơ:

Image
  1. Tiếp theo, nhấp vào nút Tạo - các hồ sơ đã được tạo.
Image