logo

6 tham số sâu của vân tay trình duyệt cho việc chống phát hiện

6 tham số sâu của vân tay trình duyệt cho việc chống phát hiện

6 tham số sâu của vân tay trình duyệt để tăng hiệu suất của các công cụ chống phát hiện

Hiệu suất của các công cụ chống phát hiện không chỉ phụ thuộc vào chất lượng proxy. Để có thể tạo nhiều tài khoản chất lượng, trình duyệt cần cung cấp càng nhiều tham số vân tay càng tốt. Điều này bao gồm cả những tham số ít được sử dụng. Các tham số này bao gồm:

  • Canvas Fingerprint - vân tay số được tạo ra bằng cách buộc trình duyệt vẽ một hình học bất kỳ bằng phần tử Canvas của HTML5. Không đảm bảo độ chính xác cao trong việc xác định thiết bị, vì vậy nó được sử dụng như một đặc điểm phụ.
  • WebGL - API đa nền tảng để vẽ đồ họa 3D trong trình duyệt. Có thể được sử dụng trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hỗ trợ HTML. Được sử dụng cùng với Canvas để vẽ đồ họa.
  • AudioContext - vân tay được tạo ra dựa trên các thông số kỹ thuật của thiết bị kỹ thuật số. Nó được biểu diễn dưới dạng giá trị băm.
  • WebRTC - công nghệ kết hợp các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu video và âm thanh giữa trình duyệt và thiết bị. Khi sử dụng công nghệ này, hệ thống theo dõi có thể thu thập địa chỉ IP thực của người dùng.
  • ClientRects - một hàm JavaScript trả về một mảng chứa tọa độ của các phần tử văn bản trong cửa sổ xem. Vân tay này đảm bảo độ chính xác cao trong việc xác định thiết bị thông qua sự duy nhất của vị trí của phần tử trên trang.
  • TLS Fingerprint - dựa trên giao thức mật mã TLS được sử dụng để mã hóa các gói tin thông tin được truyền qua internet. Xác định người dùng dựa trên dữ liệu bắt tay TLS của khách hàng, không thay đổi ngay cả trong các phiên làm việc lặp lại.
  • Bộ phông chữ - các gia đình phông chữ được cài đặt trên thiết bị cụ thể. Đây là một tham số phụ và không đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận dạng.

Chọn công cụ chống phát hiện đúng

Trình duyệt chống phát hiện hiệu quả cần hỗ trợ các tham số vân tay được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, để đơn giản hóa việc cấu hình vân tay số, chỉ cần mô phỏng các giá trị của chúng. Các thành phần này có sẵn trong các hồ sơ của Undetectable. Vì vậy, bạn đang sử dụng công cụ chống phát hiện đúng!