logo

Miễn phí GB cho proxy cư trú và làm việc từ giao diện trình duyệt! Hướng dẫn sử dụng proxy ASocks với Undetectable

Miễn phí GB cho proxy cư trú và làm việc từ giao diện trình duyệt! Hướng dẫn sử dụng proxy ASocks với Undetectable

Chúng tôi đã triển khai tích hợp lớn với ASocks. Tạo proxy mà không cần rời khỏi Undetectable, bằng cách chọn địa lý, số lượng và loại cần thiết. Nhận miễn phí từ 0,5 đến 15 GB, thậm chí trên giấy phép miễn phí!

Hướng dẫn sử dụng proxy ASocks với Undetectable

  1. Truy cập vào quản lý proxy của Undetectable
1.webp
  1. Nhấp vào "Nhận GB miễn phí"
2.webp
  1. Nhập bất kỳ địa chỉ email nào. Sau đó nhấp vào "Get now". Sau vài giây, bạn sẽ nhận được email từ ASocks tại địa chỉ đã cung cấp, và khóa API của bạn sẽ tự động xuất hiện trong trường "API Key". Nhấp vào "Use proxy".
3.webp
  1. Trong cửa sổ hiện ra, khóa API của bạn sẽ tự động xuất hiện. Nhấp vào "Get proxy".
4.webp
  1. Tiếp theo, chọn số lượng, loại và địa lý của proxy cần thiết. Nhấp vào "Generate".
5.webp
  1. Trong trường hiện ra, hiển thị các địa chỉ IP đã tạo, thông tin xác thực và tên proxy đã tạo trong Undetectable. Nhấp vào "Add proxy" và chúng sẽ xuất hiện trong quản lý proxy và sẵn có khi tạo các hồ sơ mới.
6.webp

GB miễn phí cho proxy cư trú và di động cấp cao

Hãy thử proxy ASocks và tích hợp hoàn toàn miễn phí! Tùy thuộc vào giấy phép Undetectable của bạn, bạn sẽ nhận được từ 0,5 đến 15 GB! Ngay cả trên gói miễn phí.

7.webp

Thử ngay tích hợp ngay bây giờ!