All posts
Read 2 min
Cách tạo nhiều hồ sơ trong vài giây

Cách tạo nhiều hồ sơ trong vài giây

Nếu có nhiệm vụ tạo một số cấu hình với các cấu hình khác nhau, bạn có thể sử dụng Trình tạo hàng loạt:

  1. Điền vào: Start ID, OS, Browser, chọn cấu hình cần thiết, các thẻ để phân nhóm thêm, màn hình, proxy, ngôn ngữ và số lượng.

Để tạo ra hồ sơ nhanh chóng và thuận tiện nhất, chúng tôi đã thực hiện một số chức năng bổ sung, giúp đơn giản hóa công việc và tiết kiệm thời gian của bạn:

  • mask, nơi bạn có thể chọn các tham số trong tên, sẽ có trong mỗi hồ sơ đã tạo:

  • khả năng chọn nhiều cấu hình cùng một lúc:

  • và chúng tôi cũng phát triển tùy chỉnh dỡ hồ sơ của bạn, nơi bạn có thể thay đổi các thông số của chúng;
  1. Tiếp theo nhấn nút Tạo - bạn có thể kiểm tra xem mình đã điền đúng mọi thứ chưa.

có thể hiển thị / ẩn thông tin chi tiết của từng hồ sơ:

  1. Tiếp theo nhấn nút Create - cấu hình được tạo.

Join 2,000+ Active users growing with Undetectable

  • Reliable Browser Fingerprints
  • Unlimited local profiles from $49
  • Responsive tech support
join image
Cookie Consent

This website uses cookies or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Chính sách bảo mật