logo

Hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng trình đồng bộ hóa hồ sơ trong trình duyệt Undetectable

Hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng trình đồng bộ hóa hồ sơ trong trình duyệt Undetectable

Hướng dẫn sử dụng Chức năng Đồng bộ hóa hồ sơ

Chức năng Đồng bộ hóa hồ sơ cho phép bạn thực hiện các hành động giống nhau đồng thời trên nhiều hồ sơ. Kể từ khi bắt đầu đồng bộ hóa, các hành động của bạn trên cửa sổ chính sẽ tự động được phát lại hoặc đồng bộ hóa trên các cửa sổ khác. Ví dụ, nhập văn bản, mở tab mới, cuộn trang mạng xã hội, quản lý tiện ích mở rộng và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn sử dụng Trình đồng bộ hóa

Trình đồng bộ hóa có sẵn cho tất cả người dùng trình duyệt Undetectable trên bất kỳ gói trả phí nào. Để sử dụng nó, bạn cần:

  1. Mở các hồ sơ mà bạn muốn thực hiện các hành động đồng bộ. Để khởi chạy nhanh, bạn có thể sử dụng quản lý hồ sơ. Mở quản lý hồ sơ, chọn các hồ sơ cần và khởi chạy chúng. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng tạo hàng loạt nếu chưa có hồ sơ nào.
1.webp
  1. Chọn mục "Đồng bộ hóa" trong menu chính.
2.webp
  1. Chọn các hồ sơ mà bạn muốn đồng bộ hóa. Bạn có thể chọn tất cả các hồ sơ đang mở cùng một lúc bằng cách sử dụng hộp kiểm đặc biệt. Ở giai đoạn này, bạn cũng có thể xác định cửa sổ nào sẽ là cửa sổ chính và cửa sổ nào sẽ là cửa sổ con. Chỉ cần chọn hồ sơ trong bảng mà bạn muốn làm cửa sổ chính, nhấn vào ba chấm bên cạnh và chọn "Đặt làm chính".
3.webp
  1. Sau đó, nhấn "Bắt đầu Đồng bộ hóa".

  2. Bây giờ bạn có thể tùy chỉnh vị trí của các cửa sổ. Bạn có thể tự động xếp chúng thành dạng cấp độ, một hoặc hai hàng, hoặc đưa cửa sổ của hồ sơ chính lên phía trước.

4.webp

Tùy chọn, bạn có thể thay đổi cửa sổ chính trong quá trình làm việc, khởi động lại đồng bộ hóa nếu có vấn đề xảy ra, mở tab giống với tab trong hồ sơ chính hoặc đóng tất cả các tab trong tất cả các hồ sơ và mở liên kết đã được chèn.

❗ Hiện tại, Trình đồng bộ hóa chỉ có sẵn trên Windows. Nếu gặp lỗi trong quá trình làm việc, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Làm việc với hồ sơ con

Nếu bạn cần thực hiện một hành động nào đó trên một cửa sổ con mà không ảnh hưởng đến các cửa sổ con khác, chỉ cần thực hiện nó. Những hành động như vậy sẽ không dừng đồng bộ hóa và khi quay lại quản lý hồ sơ chính, đồng bộ hóa sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Điều này cho phép bạn nhập mật khẩu, xác thực và nhiều hơn nữa. Nói chung, trong bất kỳ tình huống nào mà các hành động không cần phải hoàn toàn giống nhau.

Mục đích của Trình đồng bộ hóa

Đây là giải pháp hoàn hảo cho những người muốn tự động hóa quy trình làm việc mà không cần kỹ năng viết script và sử dụng API.

  • Phù hợp cho airdrops và bất kỳ hoạt động nào liên quan đến khai thác tiền điện tử.
  • Giúp làm nóng tài khoản mạng xã hội một cách chất lượng.
  • Có thể được sử dụng để nhanh chóng đăng tin, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ trên nhiều bảng tin đăng và nhiều hơn nữa.
  • Hữu ích trong việc thu thập dữ liệu.

Nói chung, chức năng này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn.