logo

Cấu hình ssh-tunnel trên Windows và macOS: bước và chi tiết

Cấu hình ssh-tunnel trên Windows và macOS: bước và chi tiết

Giải pháp tạm thời!

Cấu hình SSH Tunnel trên Windows

 1. Cài đặt Putty.
 2. Khởi chạy.
 3. Nhập host và port từ SSH Tunnel của bạn.
 1. Cấu hình cổng cục bộ mà bạn sẽ kết nối từ Undetectable (có thể là bất kỳ cổng nào, quan trọng là nó phải trống). Nhập IPv4 động. Nhấp vào "Add".
 1. Sau đó, quay lại mục "Sessions" và lưu cấu hình để không phải nhập dữ liệu mỗi lần.
 1. Nhấp vào "Open", mở terminal và nhập tên đăng nhập và mật khẩu của SSH Tunnel của bạn.

 2. Sau đó, bạn có thể mở Undetectable. Tại đó, bạn chọn bất kỳ hồ sơ nào và cấu hình trên tab Proxy: loại proxy là Socks5, Host là 127.0.0.1 và cổng là cổng bạn đã chọn ở bước thứ tư. Nhấp vào "Kiểm tra" để xác nhận.

Như vậy, bạn có thể khởi chạy nhiều SSH Tunnel bằng cách chạy nhiều bản Putty, đặt chúng trên các cổng khác nhau và kết nối đến chúng từ các hồ sơ Undetectable khác nhau.

Cấu hình SSH Tunnel trên Mac OS

Mở terminal và nhập lệnh

ssh root@10.10.10.10 -D 1080

 1. Thay root bằng tên đăng nhập của tunnel của bạn.
 2. Thay 10.10.10.10 bằng địa chỉ IP của tunnel của bạn.
 3. Thay 1080 bằng cổng mà bạn sau đó sẽ chỉ định trong cài đặt chương trình.
 4. Nhập mật khẩu của bạn.

Bạn cần cấu hình proxy mới trong chương trình

 • Chọn socks5.
 • Nhập IP cục bộ là 127.0.0.1.
 • Nhập cổng mà bạn đã chỉ định trong cấu hình SSH Tunnel.

Khi SSH Tunnel xuất hiện, bạn có thể kiểm tra xem proxy có hoạt động hay không.

Như vậy, bạn có thể khởi chạy nhiều SSH Tunnel bằng cách gắn chúng vào các cổng khác nhau và kết nối đến chúng từ các hồ sơ Undetectable khác nhau.