logo

Quản lý phiên trong Undetectable: đặc điểm và đóng bắt buộc

Quản lý phiên trong Undetectable: đặc điểm và đóng bắt buộc

Định nghĩa chung về phiên làm việc

Phiên làm việc (session) trong Undetectable Browser là một chương trình được khởi chạy và xác thực trên bất kỳ thiết bị nào. Trong hướng dẫn nhỏ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính năng quản lý phiên làm việc.

Định nghĩa chung về phiên làm việc

Phiên làm việc là kết nối giữa thiết bị khách hàng và máy chủ chính, cho phép tương tác với nhau. Phiên làm việc liên quan đến khoảng thời gian mà tương tác diễn ra hoặc đến hệ thống cung cấp khả năng tương tác đó.

Máy chủ sử dụng phiên làm việc để theo dõi trạng thái hoạt động. Phiên làm việc được tạo ra khi cần thiết. Ví dụ, khi người dùng mở một tài liệu trong trình duyệt, máy chủ sẽ tạo ra một phiên làm việc và tải phiên bản mới nhất của tài liệu đó.

Một phiên làm việc có thể mở một tài liệu duy nhất, và cùng một tài liệu có thể được mở đồng thời trong nhiều phiên làm việc khác nhau. Người dùng cũng có thể mở nhiều phiên làm việc cho cùng một tài liệu hoặc cho các tài liệu khác nhau.

Phiên làm việc kết thúc khi người dùng kết thúc nó. Tuy nhiên, nếu người dùng không kết thúc phiên làm việc, máy chủ có thể tự động kết thúc nó nếu không có hoạt động từ người dùng trong một khoảng thời gian. Quá trình kết thúc bắt buộc này được gọi là hết thời gian chờ.

Để ngăn chặn việc kết thúc này, người dùng cần tương tác với tài liệu đã mở. Ví dụ, thực hiện điều hướng, chỉnh sửa, sắp xếp, lọc dữ liệu. Điều này sẽ thông báo cho máy chủ biết rằng phiên làm việc đang hoạt động và không cần kết thúc nó.

Mục đích của phần "Phiên làm việc" trong Undetectable

Trong phần "Phiên làm việc", bạn có thể theo dõi hoạt động của người dùng với vai trò người dùng, ví dụ như đồng nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể đóng phiên làm việc một cách bắt buộc trong phần này.

sessions.webp

Việc đóng phiên làm việc bắt buộc sẽ được thực hiện khi chương trình bị đóng không đúng cách. Do đó, phiên làm việc vẫn còn hoạt động và không cho phép người dùng đăng nhập lại vào hệ thống do hạn chế xuất hiện. Khi đó, người có quyền quản trị hoặc quản lý cần đóng phiên làm việc một cách bắt buộc.

Có hai cách để đóng phiên làm việc. Cách thứ nhất:

  1. Nhấp vào nút hành động trong hàng của phiên làm việc cần đóng.
  2. Nhấp vào nút "Xóa".
remove-session.webp

Cách thứ hai:

  1. Chọn các phiên làm việc mà bạn muốn tắt bằng cách chọn các hộp kiểm.
  2. Nhấp vào nút "Xóa" xuất hiện.
remove-all-sessions.webp

Cách khắc phục lỗi "Đạt đến giới hạn"

Bạn cũng có thể khắc phục lỗi này bằng cách sử dụng phần "Phiên làm việc".

Ví dụ, người dùng truy cập vào Undetectable, xác thực và nhận thông báo rằng đã đạt đến giới hạn. Lỗi này xảy ra khi người dùng đạt đến giới hạn số phiên làm việc hoạt động. Có thể chương trình đã bị đóng không đúng cách trong lần sử dụng trước, và phiên làm việc vẫn còn hoạt động. Để đóng các phiên làm việc này, bạn cần thực hiện các hành động sau:

  1. Truy cập vào bảng điều khiển đám mây cloud.undetectable.io, mở trang và đăng nhập vào hệ thống.
  2. Chuyển đến tab "Phiên làm việc".
  3. Chọn phiên làm việc mà bạn muốn đóng hoặc chọn tất cả các phiên làm việc.
  4. Chọn chức năng xóa trong cột "Hành động". Nếu bạn chọn nhiều phiên làm việc, nút tắt sẽ xuất hiện. Khi tắt phiên làm việc, dữ liệu trong các hồ sơ địa phương và đám mây đã đóng sẽ không bị mất.

Kết luận

Phiên làm việc cần thiết để máy chủ có thể theo dõi các yêu cầu từ trình duyệt và trạng thái hoạt động của nó. Nếu người dùng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào, phiên làm việc sẽ kết thúc. Đôi khi phiên làm việc có thể kết thúc không đúng cách, khi đó sẽ xảy ra lỗi - đã đạt đến giới hạn số phiên làm việc có sẵn. Trong trường hợp này, bạn có thể khắc phục vấn đề bằng phần "Phiên làm việc" trên bảng điều khiển đám mây của Undetectable.