Tải xuống

Undetectable Browser runs on 64-bit Windows 10 and above, as well as macOS (from Catalina 10.15).

image
FAQ

Trong thư mục cài đặt Undetectable, nhấp chuột phải vào tệp "Undetectable.exe". Chọn "Thuộc tính". Trong thuộc tính tệp, trên tab "Tổng quan", chọn tùy chọn "Bỏ chặn" và nhấn "Ok". Khởi động lại chương trình.

If the installer doesnt start

Bằng cách nhấp vào nút "Thêm", một nút bổ sung sẽ xuất hiện trong cửa sổ cho phép bạn vẫn khởi chạy trình cài đặt.

If the software doesnt run on Windows

Đi đến "Cài đặt hệ thống". Sau đó vào mục "Bảo mật và riêng tư". Nhấn vào "Mở bất cứ cách nào" trên tab "Chung" để mở hoặc cài đặt ứng dụng. Sẽ xuất hiện thông báo cảnh báo khác. Nhấn "Mở". Ứng dụng sẽ được lưu như một ngoại lệ đối với các thiết lập bảo mật của bạn, và bạn sẽ có thể mở nó bằng cách nhấp đúp chuột, giống như bất kỳ ứng dụng được ủy quyền nào khác.

If the software doesnt run on MacOS If the software doesnt run on MacOS
Cookie Consent

This website uses cookies or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Chính sách bảo mật