logo

Cập nhật toàn cầu Undetectable 1.2: các tính năng mới và gói cước miễn phí

Cập nhật toàn cầu Undetectable 1.2: các tính năng mới và gói cước miễn phí

Đội của chúng tôi không ngừng phát triển và đã làm cho trình duyệt Undetectable trở nên dễ sử dụng và tiện lợi hơn cho công việc nhóm. Chúng tôi đã thu thập phản hồi của bạn trong suốt thời gian qua và hy vọng cập nhật này sẽ hữu ích nhất có thể!

Làm việc nhóm và đồng bộ hóa hồ sơ đám mây

Làm việc nhóm trở nên dễ dàng hơn! Bây giờ bạn có thể đồng bộ hóa các hồ sơ trình duyệt giữa các thiết bị mà không cần xuất/nhập tệp.

Bảng điều khiển web mới - cloud.undetectable.io sẽ giúp bạn quản lý người dùng, nhóm, vai trò, phiên và tất nhiên là theo dõi trạng thái của các hồ sơ đám mây theo thời gian thực.

Mặc định, cho người quản trị giấy phép Undetectable (app.undetectable.io), thông tin đăng nhập vào bảng điều khiển đám mây sẽ giống với thông tin đăng ký. (Tên đăng nhập và mật khẩu của bảng điều khiển này giống với quyền truy cập vào chương trình).

Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về từng phần và chúng được sử dụng cho mục đích gì.

Người dùng, Vai trò và Nhóm

Trong phần người dùng, bạn vẫn có thể mời người dùng mới vào chương trình, một người hoặc một danh sách qua email (mỗi dòng). Mỗi người dùng mới cần được chỉ định vai trònhóm của họ.

Mặc định đã tạo các vai trò và nhóm mặc định:

 • Nhóm Mặc định - tất cả người dùng sẽ tự động được thêm vào nhóm này. Các hồ sơ cũng sẽ được chuyển vào nhóm này nếu nhóm mà chúng thuộc về đã bị xóa.
 • Vai trò Quản trị viên - vai trò quản trị viên mặc định được gán cho người tạo tài khoản Undetectable (không thể xóa)
 • Vai trò Người dùng - vai trò người dùng mặc định (không thể xóa) Vai trò Quản lý - được thêm vào để tạo vai trò của riêng bạn với cấp độ truy cập được chọn, bạn có thể xóa nó. Khi chỉnh sửa một vai trò, bạn thay đổi cấp độ truy cập của nhiều người dùng cùng một lúc.

Hồ sơ đám mây

Dấu vân tay trình duyệt và phiên

Tất cả các phiên của nhóm của bạn hiện được hiển thị trong một phần, với thông tin chi tiết về thiết bị đã khởi chạy. Bạn có thể tắt các phiên không cần thiết bất kỳ lúc nào.

Dịch vụ "Trình tạo trang web phổ biến" đã được chuyển sang bảng điều khiển đám mây tại địa chỉ này: https://cloud.undetectable.io/top-websites

Gói miễn phí

Chúng tôi đã làm cho Undetectable trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả những người mới bắt đầu trong lĩnh vực multi-accounting và đã thêm gói miễn phí!

 • 5 hồ sơ đám mây
 • 10 dấu vân tay trình duyệt được cập nhật hàng tháng (cấu hình)
 • Có thể mua thêm hồ sơ đám mây từ 10 đến 40 cái.

Số lượng hồ sơ được bổ sung, không thay thế. Nếu theo mặc định bạn có 5 hồ sơ trong gói và quyết định mua thêm 30, tổng cộng bạn sẽ có 35 hồ sơ đám mây.

Tùy chỉnh các gói dịch vụ

Chúng tôi đã thêm nhiều tùy chọn tùy chỉnh cho các gói dịch vụ, giúp bạn tiết kiệm đáng kể mà không phải trả thêm cho các tính năng không cần thiết.

Nếu cần, bạn luôn có thể:

 • Thêm người dùng mới vào bất kỳ gói dịch vụ trả phí nào;
 • Tăng số lượng hồ sơ đám mây trong các gói dịch vụ Miễn phí và Tùy chỉnh;
 • Mua thêm phiên trong ngày cho các gói dịch vụ Tùy chỉnh và Chuyên nghiệp;
 • Kết nối máy chủ riêng của bạn trong gói dịch vụ Tùy chỉnh, cho phép làm việc với số lượng hồ sơ đám mây không giới hạn (ngoại trừ các chi phí liên quan đến việc duy trì máy chủ của bạn).

Các gói dịch vụ mới

Xem chi tiết trên tab tương ứng - https://undetectable.io/ru/pricing

Phiên - số bản sao chương trình đang chạy. Khi mua người dùng, bạn thực tế là nhận thêm phiên và khả năng tạo tài khoản.

Chuyển đổi giấy phép hiện có sang các gói dịch vụ mới

Vì các gói dịch vụ đã được cập nhật, việc chuyển đổi các gói dịch vụ hiện tại được thực hiện theo lưới sau. Tất cả các gói dịch vụ sẽ được tính lại dựa trên số tiền chưa sử dụng cho giấy phép.

Chúng tôi đã chuyển giấy phép sang các gói dịch vụ cao hơn, giữ nguyên số lượng người dùng trong giấy phép. Nếu cần, bạn luôn có thể chuyển sang gói dịch vụ thấp hơn.

So sánh giữa các gói dịch vụ mới và cũ

Miễn phí

Starter tương tự như Miễn phí. Bây giờ, tất cả những người muốn thử nghiệm Undetectable có thể sử dụng giấy phép miễn phí hàng tháng. Các hồ sơ địa phương không giới hạn trên gói này đã được thay thế bằng 5 hồ sơ đám mây.

Nếu cần, bạn có thể tăng số lượng hồ sơ. Bây giờ, thay vì 30 cấu hình, chỉ có 10 cấu hình có sẵn, không thể mở rộng. Nhưng điều này hoàn toàn miễn phí.

Cơ bản

Trước đây, trên Cơ bản, mặc định có 2 người dùng, điều này buộc nhiều khách hàng phải trả thêm cho tính năng không sử dụng. Bây giờ, trên gói này, mặc định chỉ có 1 người dùng và số lượng cấu hình đã được rút ngắn từ 30 xuống 25.

Giá cơ bản đã được giảm và nếu cần, bạn luôn có thể nhận thêm người dùng và cấu hình. Không còn chức năng xuất/nhập hồ sơ địa phương và proxy.

Trên gói này và tất cả các gói tiếp theo, việc tạo và lưu trữ hồ sơ địa phương là không giới hạn. Bạn cũng nhận được 50 hồ sơ đám mây bổ sung.

Chuyên nghiệp

Team tương tự như Chuyên nghiệp. Vì cùng lý do với Cơ bản, số lượng người dùng đã được rút ngắn từ 5 xuống 2. Số lượng cấu hình và tính năng với hồ sơ địa phương không giới hạn vẫn giữ nguyên.

Giá cơ bản cũng đã được giảm. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được 100 hồ sơ đám mây bổ sung. Nếu cần, bạn có thể mua thêm phiên/người dùng và cấu hình.

Tùy chỉnh

Trên Tùy chỉnh, vì cùng lý do với Cơ bản và Team, số lượng người dùng đã được rút ngắn từ 10 xuống 5. Thay vào đó, bạn nhận được 100 cấu hình thay vì 80 và tiết kiệm đáng kể ngay cả khi mua thêm người dùng.

Ngoài ra, bạn còn nhận được 200 hồ sơ đám mây. Trên gói này, bạn có toàn quyền sử dụng Undetectable và có thể mua bất kỳ tùy chọn nào bạn cần.

Giảm giá

Thay đổi trong giảm giá cho giai đoạn gia hạn giấy phép

Giai đoạn Giảm giá
3 tháng -5%
6 tháng -10%
12 tháng -20%
### Giảm giá tích lũy cho việc mua cấu hình

Lưu trữ riêng tư cho hồ sơ đám mây của bạn

Với việc thêm hồ sơ đám mây vào chức năng của chương trình, một tùy chọn khác đã xuất hiện - lưu trữ riêng tư. Nếu cần, bạn có thể mua khe cắm để kết nối máy chủ riêng của mình để lưu trữ hồ sơ đám mây. Các lợi ích chính của tùy chọn này:

 1. Số lượng hồ sơ đám mây chỉ bị giới hạn bởi tài nguyên của máy chủ được kết nối. Nếu bạn sử dụng hàng nghìn hồ sơ, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể;

 2. Sự an toàn của các hồ sơ và sự ổn định của công việc chỉ phụ thuộc vào cài đặt máy chủ của bạn. Trong trường hợp có sự cố với máy chủ Undetectable (chúng tôi đang nỗ lực để không xảy ra điều này), công việc của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Việc kết nối lưu trữ riêng tư chỉ có sẵn trên gói dịch vụ Tùy chỉnh và có giá là $500/tháng cho 1 máy chủ. Tùy chọn này sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể nếu bạn là một nhóm lớn.

Nếu bạn quan tâm đến lưu trữ riêng tư, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ: support@undetectable.io hoặc trò chuyện trực tuyến.

Trang web và tài liệu cập nhật

 • Trang app.undetectable.io đã được cập nhật để quản lý giấy phép, thanh toán và mua cấu hình;
 • Một tài khoản chỉ có thể có một giấy phép Undetectable trong một bảng điều khiển. Bằng cách sử dụng bảng điều khiển web cập nhật, bạn có thể gia hạn giấy phép, thay đổi gói dịch vụ và tùy chỉnh nó theo ý muốn.
 • Sau khi đăng ký trong bảng điều khiển mới, một giấy phép miễn phí sẽ được tạo tự động.
 • Mặc định, khi đăng ký tài khoản mới, thông tin xác thực cho bảng điều khiển sẽ giống với thông tin cần thiết để truy cập vào chương trình.
 • Đã thêm phương thức thanh toán tự động mới: Capitalist;
 • Đã triển khai tính năng lưu trữ phương thức thanh toán (thẻ ngân hàng) để gia hạn tự động;
 • Các số dư của cửa hàng tài khoản và cửa hàng cấu hình đã được tách ra. Bạn có thể sử dụng số dư tài khoản để thanh toán đăng ký và nạp số dư cửa hàng cấu hình. Bạn chỉ có thể sử dụng số dư cửa hàng cấu hình để thanh toán cấu hình.
 • Tài liệu cập nhật với tính năng tìm kiếm thuận tiện trên ngôn ngữ đã chọn docs.undetectable.io

Chương trình đối tác

Bây giờ mọi người đều có thể kích hoạt chương trình đối tác trên trang và nhận 7% hoa hồng khởi đầu từ tất cả các khoản thanh toán.

Chúng tôi nhắc lại rằng hiện tại chương trình giới thiệu có thời hạn và sẽ có hiệu lực cho đến ngày 01.01.2025 theo quy tắc của chương trình đối tác của chúng tôi, chúng tôi cũng khuyến nghị bạn đọc .

Sửa lỗi

 • Đã thêm hẹn giờ để đóng cửa sổ lỗi mà không cần chọn câu trả lời.
 • Trang bắt đầu mới của tab trình duyệt đã được cập nhật
 • Đã sửa lỗi lưu dữ liệu tài khoản trên một số trang web
 • Đã sửa lỗi hiển thị cờ hồ sơ mới
 • Đã sửa lỗi Page Network error

Lộ trình và kế hoạch gần nhất của chúng tôi

Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc thêm một lõi trình duyệt mới dựa trên Chromium, điều này sẽ cho phép trình duyệt thêm các tiện ích từ Chrome Store và khả năng kết nối tự động thông qua API Puppeteer, Playwright, Selenium.

Hãy theo dõi cập nhật của chúng tôi trên mạng xã hội và trên trang web!